Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3. ZSP3 Radom.

Aktualności

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS III

23 czerwca odbyło się uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego klas III. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem Sztandaru Szkoły, odśpiewaniem hymnu państwowego i przemówieniem dyrektor szkoły-Mirosławy Ruty. Dyrekcja pogratulowała uczniom wyników, podziękowała nauczycielom i pracownikom za całoroczną pracę, rodzicom za zaangażowanie w życie szkoły i złożyła wszystkim życzenia dobrego wypoczynku i bezpiecznych wakacji. Po części oficjalnej uczniowie klas trzecich przedstawili ciekawy program artystyczny, który przygotowali pod czujnym okiem swoich wychowawczyń. Po występie uczniowie udali się wraz z wychowawcami do sal lekcyjnych, by we własnym gronie dokonać refleksji nad minionymi miesiącami oraz podzielić się wakacyjnymi planami.