Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3. ZSP3 Radom.

Aktualności

Światowy Miesiąc Wiedzy o Autyzmie

Corocznie w kwietniu obchodzony jest Światowy Miesiąc Wiedzy o Autyzmie. Jego głównym przesłaniem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa o problemach osób zmagających się z tym zaburzeniem. 26 kwietnia w naszej szkole odbyło się uroczyste spotkanie ze specjalistami, dzięki któremu uczniowie dowiedzieli się jak wygląda świat widziany oczami osób, mających zaburzenia ze spektrum autyzmu. Ponadto uczniowie mieli okazję uczestniczyć w zajęciach sensorycznych na sali gimnastycznej. Doświadczali wszystkimi zmysłami przygotowane pomoce sensoryczne. Tego dnia była również zorganizowana „cicha przerwa”, która miała na celu zwrócenie uwagi uczniów na negatywne skutki, jakie niesie za sobą długotrwałe przebywanie w hałasie.