edytor edytor

AKADEMIA FILMOWA 2021/2022r. – w klasie VIIa/i

AKADEMIA FILMOWA 2021/2022r. – w klasie VIIa/i Nasza szkoła ponownie przystąpiła do projektu edukacyjnego kina Helios. Celem Akademii Filmowej jest m.in. przygotowanie dzieci i młodzieży szkolnej do roli współczesnego odbiorcy kultury. W ramach projektu zaplanowano 6 spotkań obejmujących projekcję filmu poprzedzoną wykładem multimedialnym, który wprowadza młodzież w zagadnienia tworzenia i odbioru sztuki filmowej, zapoznaje z