Dyrekcja

DYREKTOR SZKOŁY – mgr Mirosława Ruta


WICEDYREKTOR SZKOŁY  – mgr Jolanta Mączyńska


WICEDYREKTOR SZKOŁY – mgr Jolanta Kwietniewska – Ogórek

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Radomiu ul. Długojowska 6