Dyrekcja

DYREKTOR SZKOŁY – mgr Mirosława Ruta

 

WICEDYREKTOR SZKOŁY  – mgr Jolanta Mączyńska

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Radomiu ul. Długojowska 6