Historia

   Szkoła rozpoczęła działalność w 1933 r. jako Publiczna Szkoła Powszechna im. Montwiłła Mireckiego. Mieściła się w budynku drewnianym przy ul. Słowackiego 104.

    05.09.1972 r. – szkoła przeniosła się do nowego budynku przy ul. Długojowskiej 6 – od tego czasu funkcjonowała jako Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10.

    10.03.1984 r. – odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Józefa Grzecznarowskiego.

    1997-1999r. – w szkole przeprowadzono remont kapitalny budynku i dobudowano szatnie.

    01.09.1999 r. – powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 (PSP i PG) – 25 oddziałów.

    01.09. 2001r. – powołano Publiczne Gimnazjum Nr 10

    01.09. 2017r. – powołano Publiczną Szkołę Podstawową Nr 10
    01.09.2019r. – powołano Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 w Radomiu (Publiczną Szkoła Podstawowa Nr 10 i Publiczne Przedszkole Nr 20 w Radomiu).

    Szkoła kształci na wysokim poziomie, który gwarantuje bardzo dobre przygotowanie uczniów do następnego etapu edukacji oraz życia we współczesnym świecie. Nasi uczniowie od lat odnoszą sukcesy w nauce i sporcie, uczestniczą z powodzeniem w wielu konkursach.

Nasza szkoła od początku swojego istnienia dążyła do wypracowania optymalnych warunków wielostronnego rozwoju osobowości uczniów, stwarzania warunków dla rozwoju zainteresowań i talentów w rozwoju w różnych dziedzin wiedzy oraz umiejętności. Uczniowie uczą się w szkole języków obcych.

      Szkoła zapewnia:

    – kompetentnych nauczycieli i wychowawców;
    – opiekę, przyjazne, bezpieczne  i korzystne dla zdrowia warunki edukacji;
    – poszanowanie praw ucznia;
    – warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego i rekreacji;
    – możliwość poznawania regionu i kraju.

     Nasze atuty:

    – bezpieczeństwo w szkole – monitoring;
    – nowoczesne pracownie  – informatyczne wyposażone w projektory multimedialne oraz ekrany;
    – internet bezprzewodowy;
    – tablice interaktywne w pracowniach;
    – centrum multimedialne, biblioteka – internet dla każdego;
    – dodatkowe zajęcia sportowe klub pływacki „Wodnik”;
    – nowoczesne sale gimnastyczne, siłownia, boisko sportowe;
    – koła zinteresowań  – przygotowujące do konkursów przedmiotowych oraz artystycznych;
    – zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi;
    – wolontariat;
    – redakcja szkolnej gazetki „Strzał w 10”;
    – współpraca z placówkami kultury i szkołami ponadgimnazjalnymi;
    – współpraca międzynarodowa (projekt – Socrates Comenius);
    – zielone i białe szkoły;

    – wycieczki edukacyjne;
    – dziennik elektroniczny „Librus”.
                                                                                             

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Radomiu ul. Długojowska 6