Obsługa

Wiesław Bednarczyk

Paulina Dzik

Anita Forsztyl

Teresa Goncerz

Waldemar Jarosz

Wioleta Kacprowicz

Ewelina Kupidura

Maria Szczęsna

Elżbieta Wicik

Emilia Wójcik

Maria Zielińska

Barbara Zuba

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Radomiu ul. Długojowska 6