Kontakt

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 w Radomiu

(Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lotników Polskich;
Publiczne Przedszkole Nr 20)

ul. Długojowska 6
26-600 Radom

Sekretarz szkoły: p. Karolina Lipiec

tel/fax (48) 365-10-13 tel. kom. 600 131 417

e-mail: sekretariat@zsp3.radom.pl

NIP: 9482619575   REGON: 384149003

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Bartłomiej Kida

e-mail: bodo.radom@gmail.com

Przedszkole Publiczne Nr 20 w Radomiu