Dodaj nagłówek

     W naszym Przedszkolu jest 11 grup radosnych przedszkolaków, z których każda ma swoją salę wyposażoną w funkcjonalne meble, zabawki, sprzęty, pomoce edukacyjne, kąciki do zabaw indywidualnych urządzone w taki sposób, aby zachęcały do podejmowania przez dzieci spontanicznej aktywności poznawczej, motywowały do działania.

Do naszej dyspozycji mamy również salę gimnastyczną, duży korytarz, na którym znajduje się interaktywny „Magiczny dywan”, tablice interaktywne, plac zabaw, boisko szkolne.

     Wszyscy pracownicy placówki dążą do wszechstronnego rozwoju dzieci, wspierając je w 4 obszarach rozwoju: fizycznym, społecznym, emocjonalnym oraz poznawczym.

W swojej codziennej pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej z dziećmi wykorzystujemy wiele różnorodnych metod pracy takich jak np.:

     Metodę wspomagania rozwoju umysłowego w zakresie matematyki prof.
         E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

     Pedagogikę Zabawy Klanza;

     Metodę Dobrego Startu Z. Bogdanowicz;

     Metodę aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss;
     Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne; gimnastyki twórczej
         R. Labana.

    W poszczególnych grupach realizowane są ciekawe programy własne, projekty edukacyjne, dzięki którym poszerzamy naszą wiedzę, zdobywamy doświadczenie, rozwijamy zainteresowania, odkrywamy swoje możliwości.
Z wielkim zaangażowaniem bierzemy udział w akcjach charytatywnych, takich jak np. „Kosteczka dla pieseczka” na rzecz Radomskiego Schroniska dla zwierząt, „Kiermasz Świąteczny” – na rzecz Krzysia Czupryna chorującego na EB, „Góra Grosza”, „Mamy chętkę na zakrętkę” i innych.

W naszym Przedszkolu wszyscy razem się bawimy - świat odkrywamy, umiejętności rozwijamy i zawsze uśmiechnięte buzie mamy!

Rysujemy, malujemy, swoje plastyczne talenty kreujemy!

Świat zmysłów poznajemy - słuchamy, dotykamy, wąchamy, oglądamy i różne smaki doświadczamy!

Różne święta obchodzimy - świetnie przy tym się bawimy!

Świat przyrody odkrywamy, opiekując się nie tylko zwierzętami i roślinami 🙂

Przedszkole Publiczne Nr 20 w Radomiu