Nasz Dzień

Nasze przedszkole jest czynne w godzinach 6.00 – 17.00

Drodzy rodzice, biorąc pod uwagę dobro naszych przedszkolaków prosimy,

aby przyprowadzać dzieci najpóźniej do godz. 8.00.
To wtedy zaczynamy śniadanie i potrzebujemy czasu, aby spokojnie zjeść. Każde spóźnienie zmienia nasz plan dnia.
Niesamowite przygody na zajęciach mają początek już od godz. 8.30.
Drugie śniadanie rozpoczyna się o godz. 10.00, obiad o godz. 13.00.
Pobyt w przedszkolu jest niezmiernie ważny dla każdego dziecka, ale czas spędzony z rodzicami jest bezcenny.
Starajmy się odbierać dzieci od godz. 14.00 do godz. 17.00.
Dziękujemy 🙂

6.00 – 8.00

 

Swobodne zabawy w kącikach edukacyjnych i zainteresowań;

Rozmowy na ważne dziecięce tematy w grupkach lub indywidualnie z nauczycielem;

Zabawy wspólne lub samodzielne, integrowanie grupy, budowanie dobrych relacji wśród dzieci;

Poranne zabawy ruchowe.

8.00 – 13.00

 

Czynności samoobsługowe i higieniczno-sanitarne przed śniadaniem;

Śniadanie;

Czynności organizacyjne (przygotowanie do zajęć dydaktycznych);

Zajęcia dydaktyczne realizowane w zakresie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego
     oraz według Programu Wychowania Przedszkolnego PWN” E. Kordos;

Zabawy swobodne według zainteresowań i pomysłów dzieci;

Czynności samoobsługowe i higieniczno-sanitarne przed II śniadaniem;

II śniadanie;

Relaks przy muzyce, ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia, czytanie literatury dziecięcej;

Pobyt na świeżym powietrzu: spacery lub zabawy na placu przedszkolnym.

  13.00 – 17.00

Czynności samoobsługowe i higieniczno – sanitarne przed obiadem;

Obiad;

Ćwiczenia ogólnorozwojowe i rozwijające zainteresowania dzieci otaczającym światem oraz przygotowujące dzieci do udziału w konkursach i imprezach okolicznościowych;

Zabawy plastyczne, zabawy muzyczno – ruchowe, zabawy teatralne itp.;

Praca indywidualna lub zbiorowa;

Zabawy swobodne według życzeń i zainteresowań dzieci;

Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy na placu przedszkolnym.

Przedszkole Publiczne Nr 20 w Radomiu