Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia na rok szkolny 2022/2023

rekrutacja do Oddziałów przedszkolnych

Przedszkole Publiczne Nr 20 w Radomiu