Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia na rok szkolny 2024/2025

Przedszkole Publiczne Nr 20 w Radomiu