Rada Rodziców

Rada Rodziców  jest organizacją wewnętrzną Przedszkola powołaną do reprezentowania ogółu Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.  Jest organem wewnętrznym, stanowi społeczny organ opiniodawczy, doradczy i decyzyjny przedszkola.

Fundusze zbierane na konto Rady Rodziców są przeznaczane na wspieranie działalności naszej placówki. Zaangażowanie Rodziców pomaga w organizacji różnorodnych przedsięwzięć wpływających na rozwój dzieci. Serdecznie zachęcamy wszystkich Rodziców do wpłat na Radę Rodziców. Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

Przewodnicząca Rady Rodziców: p. Maja Młynarczyk
Zastępca przewodniczącej: p. Magdalena Jaroszek
Skarbnik: p. Martyna Patynowska.

W roku szkolnym 2022/2023 ustalono roczną kwotę w wysokości 100 zł (można rozłożyć na 2 raty po 50 zł na semestr).

Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lotników Polskich w Radomiu.

  1. Długojowska 6, 26-600 Radom.

Nr konta bankowego: 63 1240 3259 1111 0000 2989 3373.

Przedszkole Publiczne Nr 20 w Radomiu