Kadra pedagogiczna

religia 

ksiądz Mariusz Parszewski

Elżbieta Lesisz


język polski

Magdalena Ślifirczyk – wychowawca klasy 7a/i


język angielski

Małgorzata Bachorska

Flawia Bilewska

 

język niemiecki

Izabela Zagrodnik

Katarzyna Witczak


matematyka / fizyka

Anna Śliwińska


historia / WOS / WDŻ  

Emilia Spyra


geografia / przyroda   

Anna Szczepanik


biologia  / chemia

Renata Szczepańska


informatyka

Barbara Boniecka

Anna Śliwińska


muzyka 

Małgorzata Hernik


plastyka / technika

Urszula Kliszewska


wychowanie fizyczne

Marcin Fokt

Dariusz Włodarczyk

Aneta Zacharska


nauczanie wczesnoszkolne

Aneta Bukalska – wychowawca klasy 1ai

Ewa Kapusta – wychowawca klasy 1b

Małgorzata Drab-Zawisza – wychowawca klasy 1c

Iwona Rybicka – wychowawca klasy 2ai

Katarzyna Pałgan – wychowawca klasy 2b

Anna Kalwarczyk – wychowawca klasy 3a

Monika Kaszuba – wychowawca klasy 3b


nauczyciele wspomagający

Aneta Zacharska

Małgorzata Chodniewicz

Anna Szczepanik

Renata Szczepańska

Maria Wideńska

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Radomiu ul. Długojowska 6