Oddziały Szkolne


kl. 1ai – Katarzyna Pałgan – wychowawca 

Magdalena Opałka nauczyciel współorganizujący


kl.1b – Iwona Rybicka


kl. 2ai – Anna Kalwarczyk – wychowawca

Monika Kaszuba – nauczyciel współorganizujący


kl. 2b – Paulina Ogorzałek – wychowawca 

Ewa kapusta, Małgorzata Drab – nauczyciele współorganizujący


kl. 2c – Joanna Fokt – wychowawca


kl. 3ai – Aneta Bukalska – wychowawca

Karolina Michałek – nauczyciel współorganizujący


kl. 3b – Ewa Kapusta – wychowawca


kl. 3c – Małgorzata Drab – Zawisza – wychowawca

Ewa Kapusta, Paulina Ogorzałek – nauczyciele współorganizujący


kl.4ai – Justyna Wrotniak – wychowawca

Sylwia Wziątek – nauczyciel współorganizujący


kl.4b – Anna Śliwińska – wychowawca


kl. 5a – Małgorzata Bachorska – wychowawca


kl. 5b – Flawia Bilewska – wychowawca

Renata Szczepańska, Iwona Zaręba – nauczyciel współorganizujący


kl. 6a – Joanna Grzeszczyk – wychowawca

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Radomiu ul. Długojowska 6