Rada Rodziców

przewodnicząca rady szkoły – p. Elżbieta Targowska

zastępca przewodniczącej rady szkoły – p. Marta Chłopicka-Stępień

sekretarz rady szkoły – p. Katarzyna Solecka-Piotrowska

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Radomiu ul. Długojowska 6