Rada Rodziców

Przewodnicząca rady szkoły – p. Elżbieta Targowska

Zastępca przewodniczącej rady szkoły – p. Marta Chłopicka-Stępień

Sekretarz rady szkoły – p. Aleksandra Załęcka

Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 10 w Radomiu

  1. Długojowska 6, 26-600 Radom

Nr konta bankowego: 63 1240 3259 1111 0000 2989 3373

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Radomiu ul. Długojowska 6