Rada Rodziców

Przewodnicząca rady szkoły – p. Elżbieta Targowska

Zastępca przewodniczącej rady szkoły – p. Marta Chłopicka-Stępień

Sekretarz rady szkoły – p. Katarzyna Solecka-Piotrowska

 

Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 10 w Radomiu.

  1. Długojowska 6, 26-600 Radom.

Nr konta bankowego: 63 1240 3259 1111 0000 2989 3373.

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Radomiu ul. Długojowska 6