Stołówka

Numer konta bankowego do opłaty za obiady uczniów PSP 10

88 1240 3259 1111 0000 2989 5348

W tytule proszę wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę i miesiąc opłat. 

Nieobecności dziecka w szkole proszę zgłaszać pod nr tel. 530902834

w godz. 7.45 – 8.15


Stawka żywieniowa dzienna wynosi 4,50 zł

Koszt obiadów w miesiącu lutym wynosi 94,50 zł


Płatność do każdego 5-ego dnia danego miesiąca.

Po tym terminie przyjmuje się jako rezygnację z żywienia w danym miesiącu.

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Radomiu ul. Długojowska 6