Stołówka

Numer konta bankowego do opłaty za obiady uczniów PSP 10

88 1240 3259 1111 0000 2989 5348

W tytule proszę wpisać nazwisko i imię dziecka oraz klasa, nieobecności dziecka w szkole proszę zgłaszać pod 

nr telefonu 725 653 899 codziennie w godzinach od godz. 7:15 do 8:15

Płatność do każdego 5 danego miesiąca. Po tym terminie przyjmuje się jako rezygnację z żywienia w danym miesiącu.

Nieobecności dzieci w szkole (dotyczy obiadów) proszę zgłaszać do godziny 8.00 w tym samym dniu do intendenta pod numer 725 653 899. Brak zgłoszenia skutkuje obciążeniem za żywienie w danym dniu.

Koszt obiadów w miesiącu styczniu wynosi 90,00 zł

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Radomiu ul. Długojowska 6