Zajęcia Dodatkowe

Zajęcia wspomagające dla kl. VIIa/i – od 02.09.2021r. – 22.12.2021r.

data

przedmiot

godzina / sala

nauczyciel prowadzący

15.09.2021r.

20.10.2021r.  29.09.2021r. 

06.10.2021r.

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

14.05 – 14.50 s.203

14.05 – 14.50 s.203

14.05– 14.50 s.203

14.05 – 14.50 s.203

 

Anna Śliwińska

Anna Śliwińska

Anna Śliwińska

Anna Śliwińska

17.09.2021r.

23.09.2021r.

24.09.2021r.

15.10.2021r.

język polski

język polski

język polski

język polski

14.55 – 15.40 s.203

14.55 – 15.40 s.203

13.15 – 14.00  s.203

14.05 – 14.50 s.203

Magdalena Ślifirczyk

Magdalena Ślifirczyk

Magdalena Ślifirczyk

Magdalena Ślifirczyk

27.09.2021r.

biologia

14.05 – 14.50 s.203

Renata Szczepańska

18.10.2021r.

historia

14.05 – 14.50 s.203

Emilia Spyra

04.10.2021r.

15.11.2021r.

język angielski

język angielski

07.10 – 7.55 s. 203

07.10 – 7.55 s. 203

Małgorzata Bachorska

Małgorzata Bachorska

04.10.2021r.

11.10.2021r.

język angielski

język angielski

14.05 – 14.50 s.204

14.05 – 14.50 s.203

Flawia Bilewska

Flawia Bilewska

19.11.2021r.

geografia

07.10 – 7.55 s.203

Anna Szczepanik

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Radomiu ul. Długojowska 6