Standardy Ochrony Małoletnich w ZSP 3 w Radomiu

     Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (tzw. Ustawa o ochronie małoletnich) wprowadza nowe instrumenty ochrony praw dzieci. M.in. nakłada na podmioty pracujące z dziećmi, obowiązek posiadania standardów ochrony małoletnich (zwanych inaczej standardami ochrony dzieci). 

     W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Radomiu wprowadzono Standardy Ochrony Małoletnich mające na celu ochronę dzieci i młodzieży przed wszelkimi sytuacjami, w których mogliby zostać skrzywdzeni.

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Radomiu ul. Długojowska 6